Lev efter dine værdier

11. Maj 2022

“Dine overbevisninger, både dine støttende og begrænsende overbevisninger, styrer hvilke værdier du er motiveret af, hvordan du udlever dem eller hvordan du vælger ikke at handle på dem”

Dine værdier er kernen af hvem du er. De fungerer som din indre GPS, og kan guide dig mod det, som er vigtigt i dit liv – hvis du altså kender dine værdier og vælger at leve efter dem.

De afspejler dine holdninger, fx til familieliv, uddannelse og karriere, politik, adfærd osv.

Vi har alle værdier, også selvom du ikke ved hvad dine værdier er, eller hvis ikke du er bevidste om dem.
Du lever dit liv efter nogle værdier, det interessante er bare om værdierne egentlig er dine egne eller andres som du har taget til dig.
De værdisæt du vokser op i med din familie, har stor betydning for de værdisæt du lever efter som voksen.
Fordi dine forældres værdier var rigtige for dem, er ikke det samme som at værdierne er de rigtige for dig.
Mærk efter om dine værdier stemmer overens med din personlighed og din indre kerne.

Når du lever dine værdier på et ubevidst plads, vil der være uoverensstemmelse mellem de beslutninger du træffer, og det som din inderste kerne føler er vigtigt. Det kan medføre, at du oplever frustration og utilfredshed i dit liv, og det skal dit liv da ikke være fyldt med.

Når du derimod lever dine værdier på et bevidst plan, er du tro mod dig selv, hvilket skaber større glæde og mening i dit liv.

Værdiers betydning er subjektive, fordi den betydning vi tillægger værdierne er baseret på den måde du ser verden på. Heldigt for dig, så er det din måde at se verden på, som er vigtig, når du skal finde dine værdier.

Vær bevidst om dine værdier samt rækkefølgen af dem. Brug dem når du skal træffe beslutninger i dit liv. Dine værdier kan skifte undervejs i dit liv, og i nogle perioder har du måske brug for at have fokus på nogle særlige værdier, for at opnå de ting du ønsker sig.
Jo vigtigere en værdi er for dig, jo mere vil værdien afspejle dine beslutninger og valg i livet.
Dine værdier påvirker både de beslutninger du træffer og hvordan du reagere på omstændighederne i dit liv. Dine overbevisninger, både dine støttende og begrænsende overbevisninger, styrer hvilke værdier du er motiveret af, hvordan du udlever dem eller hvordan du vælger ikke at handle på dem.

Der er ikke nogle rigtige eller forkerte værdier, og der er ikke nogle værdier, som er bedre end andre. Dine værdier er dem, som er rigtige for dig!

Hvis du er interesseret i at finde dine værdier, så kom med på et af mine forløb. Her laver vi en værdiproces med dine nuværende værdier, dine nye værdier samt laver regler for hvordan du fremadrettet kan udleve dine værdier i din hverdag.

Så snart du ved hvilke værdier, du ønsker i dit liv, kan du handle på dem og skabe de forandringer, du ønsker kære dig.

Hvis du er interesseret i at læse nærmere omkring Overbevisninger, så kan du finde et indlæg her.

De kærligste hilsner,